Warunki świadczenia usług

Rexair LLC

Prawa autorskie, zrzeczenie się odpowiedzialności oraz inne informacje o niniejszej stronie internetowej

Rexair LLC jest właścicielem praw autorskich do treści, układu graficznego, grafiki i ilustracji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej, z wyjątkiem wszystkich znaków handlowych i logo stron trzecich. Rexair jest właścicielem znaków handlowych, nazw handlowych, znaków usługowych, logo firmowych i symboli graficznych używanych na niniejszej stronie internetowej. Wyłącznie Autoryzowani Dystrybutorzy Rainbow mają przyznaną ograniczoną licencję do używania znaków handlowych Rainbow.

Treści niniejszej strony internetowej nie wolno kopiować ani wyświetlać w żadnym celu bez uzyskania pisemnej zgody Rexair LLC. Dostęp do niniejszej strony internetowej nie oznacza przyznania użytkownikowi licencji ani żadnego prawa do żadnych treści zawartych na niniejszej stronie internetowej ani własności intelektualnej Rexair.

Opracowując niniejszą stronę internetową Rexair podjął wszelkie starania, aby zamieścić na niej prawidłowe i aktualne informacje. Mimo to, Rexair nie udziela jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych bądź dorozumianych, odnośnie treści niniejszej strony internetowej. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej przekazywane są w takiej formie, w jakiej zostały zamieszczone, a firma Rexair nie jest odpowiedzialna za ich wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany treści niniejszej strony internetowej bez powiadomienia.

Pytania użytkowników, uwagi i innego rodzaju opinie przesyłane z niniejszej strony i wyrażane o niniejszej stronie będą traktowane jako informacje jawne. Rexair LLC może odtwarzać, używać, ujawniać i rozpowszechniać takie informacje bez powiadamiania ani zobowiązania względem innych stron.

Linki do innych stron zamieszczono na niniejszej stronie internetowej wyłącznie dla wygody użytkownika. Rexair LLC nie odpowiada za treści stron internetowych, do których prowadzą linki zamieszczone na niniejszej stronie internetowej.