Patentler

Aşağıdaki Rexair ürünleri, yani Rainbow® sistemi elektrikli süpürgeler, ek parçaları ve aksesuarları Amerika Birleşik Devletleri’nde ve diğer ülkelerde kısmen veya tamamen patentlerle korunmaktadır. Bu web sayfası, 35 U.S.C. ve 287 sanal patent atıf hükümleri de dahil ilgili kurumların sanal patent atıf hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Aşağıdaki ürün ve patent listesi mevcut tüm ürün ve patentleri içermiyor olabilir ve burada listelenmeyen diğer Rexair ürünleri de bir veya daha fazla sayıda patentle korunuyor olabilir. Ürünler bağımsız olarak veya başka bir ürünün, kitin veya sistemin bir parçası olarak satılıyor olabilir ve listelenen patentler her iki durum için de geçerli olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri’nde ve diğer ülkelerde bekleyen ilave patentler bulunuyor olabilir. Ürünlerin, patentlerin ve bekleyen yayınlanmış patent başvurularının listesi 19 Ekim 2016 tarihinde güncellenmiştir.

Rainbow® Temizlik Sistemi, Ek Parçalar ve Aksesuarlar
Numaraları aşağıda verilen Amerika Birleşik Devletleri patentlerinden biri veya birkaçı tarafından tamamen veya kısmen korunmaktadır: 6,777,844; 6,162,287; 6,312,508; 6,290,761; 6,361,587; 6,432,180; 6,565,637; 7,210,195; 5,902,386; 6,306,199; 6,391,101; 8,205,295; 5,943,731; 6,098,241; 5,949,175; 6,032,328; 5,924,642.

Numaraları aşağıda verilen Avrupa patentlerinden biri veya birkaçı tarafından tamamen veya kısmen korunmaktadır:
1251937 – Avusturya, Fransa, Almanya, İtalya, Portekiz, İspanya, Türkiye, Birleşik Krallık;
1284803 – Fransa, Danimarka, Almanya, İtalya, Portekiz, İspanya, Türkiye;
2451331 – Almanya, İtalya, Slovenya, Türkiye.

Numaraları aşağıda verilen Alman patentlerinden biri veya birkaçı tarafından tamamen veya kısmen korunmaktadır: 49807659.8

Numaraları aşağıda verilen Kanada patentlerinden biri veya birkaçı tarafından tamamen veya kısmen korunmaktadır: 2,398,258; 2,406,789.

Numaraları aşağıda verilen Japonya patentlerinden biri veya birkaçı tarafından tamamen veya kısmen korunmaktadır: 4537640; 5802203.

Numaraları aşağıda verilen Japonya Ulusal Tasarım Kayıtlarından biri veya birkaçı tarafından tamamen veya kısmen korunmaktadır: 1086339

Numaraları aşağıda verilen Kore patentlerinden biri veya birkaçı tarafından tamamen veya kısmen korunmaktadır: 100904986.

Numaraları aşağıda verilen Meksika patentlerinden biri veya birkaçı tarafından tamamen veya kısmen korunmaktadır: 242927.

7030862/2011 Numaralı Kore Patent Başvurusu da dahil patent bekleyen ilave başvurular mevcut olabilir.

® Rexair LLC Tescilli Ticari Markası.