Patenty

Następujące odkurzacze Rainbow®, końcówki i akcesoria produkowane przez Rexair są objęte całkowitą lub częściową ochroną patentową w USA i w innych krajach. Niniejsza strona internetowa spełnia warunki oznaczeń wirtualnego patentu różnych jurysdykcjach, w tym warunki oznaczeń wirtualnego patentu wyznaczone w tytule 35, §287 Kodeksu Stanów Zjednoczonych. Podana lista produktów i patentów może nie być wyczerpująca, a pozostałe produkty Rexair poniżej niewymienione mogą podlegać ochronie jednego lub więcej patentów. Produkty mogą być sprzedawane indywidualnie lub w połączeniu z innymi, jako zestaw lub system, a wymienione patenty odnoszą się do obydwóch przypadków. Ponadto może toczyć się procedura uznawania dodatkowych wniosków patentowych w USA lub w innym kraju. Listę produktów, patentów oraz opublikowanych wniosków patentowych oczekujących na rozpatrzenie zaktualizowano 19 października 2016 r.

Odkurzacz Rainbow®, końcówki i akcesoria
W całości lub w części chroniony przez jeden lub więcej następujących patentów USA: 6,777,844; 6,162,287; 6,312,508; 6,290,761; 6,361,587; 6,432,180; 6,565,637; 7,210,195; 5,902,386; 6,306,199; 6,391,101; 8,205,295; 5,943,731; 6,098,241; 5,949,175; 6,032,328; 5,924,642.

W całości lub w części chroniony przez jeden lub więcej następujących patentów europejskich:
1251937 – Austria, Francja, Niemcy, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Turcja, Wielka Brytania;
1284803 – Francja, Dania, Niemcy, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Turcja;
2451331 – Niemcy, Włochy, Słowenia, Turcja.

W całości lub w części chroniony przez jeden lub więcej następujących niemieckich patentów na wzór: 49807659.8

W całości lub w części chroniony przez jeden lub więcej następujących patentów kanadyjskich: 2,398,258; 2,406,789.

W całości lub w części chroniony przez jeden lub więcej następujących japońskich patentów: 4537640; 5802203.

W całości lub w części chroniony przez jedną lub więcej następujących japońskich rejestracji wzoru przemysłowego: 1086339

W całości lub w części chroniony przez jeden lub więcej następujących koreańskich patentów: 4537640; 100904986.

W całości lub w części chroniony przez jeden lub więcej następujących meksykańskich patentów: 4537640; 242927.

Dodatkowe wnioski patentowe oczekujące na zatwierdzenie mogły zostać złożone, w tym wnioski o koreański patent nr: 7030862/2011.

® Zarejestrowany znak towarowy Rexair LLC.